Portfolio > Land and Sea

Cruise #4
oil on linen
14 x 25"
2018
Cruise #2
oil on linen
14 x 14"
2018
Cruise #5
oil on linen
26 x 9"
2018
Cruise #1
oil on linen
14 x 16"
2018
Cruise #3
oil on linen
11 x 11"
2018